Shufra e filetuar

  • Furnizojmë shufra me fije të madhësive dhe specifikimeve të ndryshme

    Furnizojmë shufra me fije të madhësive dhe specifikimeve të ndryshme

    Shufra e të gjithë fijeve (ATR) është një mbërthyes i zakonshëm, lehtësisht i disponueshëm që përdoret në aplikime të shumta ndërtimi.Shufrat janë të filetuara vazhdimisht nga njëri skaj në tjetrin dhe shpesh referohen si shufra me filetim të plotë, shufra e redi, shufra TFL (Gjatësia e plotë e fillit) dhe një sërë emrash dhe akronimesh të tjera.Shufrat zakonisht grumbullohen dhe shiten në gjatësi 3', 6', 10' dhe 12', ose mund të copëtohen në një gjatësi specifike.Të gjitha shufrat e fijeve që janë prerë në gjatësi më të shkurtra shpesh quhen stufa ose stufa të filetuara plotësisht.